Rak podznak

1. April 2012

KARAKTERNI SIMBOL – pubertetlija

ASCENDENT – Raka je kao kod deteta od 12 godina, koje su promenljivog raspoloženja i nesigurne.

IZGLED – Ove osobe su krupne gradje, imaju fine crte na licu, osetljive zglobove i krhke su.

TEMPERAMENT – Ove osobe imaju svoj svet fantazije, osetljive su, stidljive. i ako su povučeni u isto vreme su praktični. Žele slobodu ali se isto tako žrtvuju za osobe koje vole. Sve što urade je vodjeno osečanjima.

TALENTI – Ove osobe u ranom periodu su sklone avanturama, često im je mesto boravka u inostranstvu. U kasnijim godinama žele sigurnost i miran dom. Obično ne rade posao za koji su se školovali već se u kasnijem dobu okrenu ka umetnosti, arheologiji…

PARTNERSTVA – Obično se venčavaju u inostranstvu ili sa strancima.Žene u ovom ascendentu obično imaju psihičke krize i scene koje su praćene dramom. U kasnijim, zrelim godinama su posvećeni porodici.