Sanjati mačku

22. May 2012

Mačka, uz psa, ubraja se u najčešće kućne ljubimce, s tim što je mačka imala znatno više udela u pojedinim verskim verovanjima i običajima, od postojanja čoveka.

Mačke su bile veoma cenjene u velikom broju kultura. Tu se umnogome ističe staroegipatska kultura, čiji pripadnici su od mačaka pravili mumije i sahranjivali ih sa počastima koje su imali i sami faraoni.

Među starim Egipćanima vladalo je verovanje da će se duh mačke nastaniti u nekom drugom telu i živeti i dalje. Kada bi mačka uginula, u domu bi zavladala ogromna tuga, a među odraslima je bilo uobičajeno brijanje obrva kao odraz tuge.

Muslimansko verovanje propoveda da je Muhamed video kako mačka spava na njegovoj garderobi i nije je budio, nego je veoma pažljivo rasekao garderobu oko njenog tela. To je samo jedan od primera koliko su mačke tada bile cenjene.
U hinduističkoj veri svaki indus je obavezan da čuva makar jednu mačku.

U svakom budističkom hramu bile su mačke, kako zbog toga da bi eliminisale glodare, tako i zbog uverenja da su mačke vesnici sreće.

Širom Kine i maltene čitave Azije, mačke su imale ogroman značaj jer su čuvale namirnice, garderobu i svileni materijal od glodara štetočina.

Ukoliko ste sanjali da ste ubili, šutnuli, udarili, isterali mačku – to je predskazanje predstojećih nedaća i problema. Isto je značenje za sanovnik i sa crnom mačkom izuzev ako Vam je u snu prešla preko puta.